Soutěž Nadace Bohuslava Martinů 2012

30.11.2012 10:00

Vítězové soutěže Nadace Bohuslava Martinů 2012 - v oboru violoncello

1. CENA:                 ROBERT KRUŽÍK   
                                  VÁCLAV PETR


2. CENA:                 EDUARD ŠÍSTEK
                                  PETR ŠPAČEK


3. CENA:                MATĚJ ŠTĚPÁNEK
                                 VOJTĚCH URBAN

Čestná uznání
PAVEL ČADEK
ŠTĚPÁN DRTINA
LUKÁŠ SVODOBA
ANETA ŠUDÁKOVÁ


Zvláštní cena za nejlepší interpretaci díla Bohuslava Martinů
ROBERT KRUŽÍK, VÁCLAV PETR

Cena Mezinárodního hudebního festivalu Pražské jaro
- koncertní vystoupení v rámci Pražského jara 2014
ROBERT KRUŽÍK, VÁCLAV PETR

Cena Nadačního Fondu Zuzany Růžičkové a Viktora Kalabise
za nejlepší interpretaci díla Viktora Kalabise
MATYÁŠ KELLER