Koncert vítězů

02.12.2012 19:30

HAMU, Praha, Sál Martinů.
Koncert vítězů soutěže Nadace Bohuslava Martinů
v kategorii violoncello

Pietro Locatelli: Sonáta D dur
Allegro - Adagio
Eduard Šístek  -  violoncello             2. CENA
Klavírní spolupráce Václav Mácha
 
Bohuslav Martinů: Sonáta č. 3             
Poco andante. Moderato - Andante - Allegro ma non presto
Petr Špaček  -  violoncello                   2. CENA
Klavírní spolupráce Stanislav Gallin       
                      

Viktor Kalabis: Sonáta (Allegro moderato)
 Matyáš Keller  -  violoncello
CENA  ZA NEJLEPŠÍ  INTERPRETACI DÍLA VIKTORA   KALABISE
 Klavírní spolupráce Hana Forsterová 
                                  
Claude Debussy: Sonáta 
 Prelude - Sarabande – Finale
 Robert Kružík  -  violoncello    1. CENA   
 Klavírní spolupráce Stanislav Bogunia

Bohuslav Martinů: Sonáta č. 2
Allegro - Largo - Allegro comodo 
Václav Petr  -  violoncello      1. CENA  
Klavírní spolupráce Alena Kohoutová