Robert Kružík

Narodil se v Brně v roce 1990. V šesti letech začal navštěvovat soukromé hodiny violoncella u Bedřicha Havlíka. Základy dirigování získal u Evžena Holiše. Na brněnskou konzervatoř byl přijat na obor violoncello do třídy Miroslava Zichy a dirigování u Stanislava Kummera. Svá studia v Brně zakončil jako jeden z nejlepších absolventů. Na absolventských koncertech provedl společně s orchestrem konzervatoře violoncellový koncert Antonína Dvořáka a jako dirigent doprovod klavírního koncertu Sergeje Rachmaninova.
Zúčastnil se úspěšně mnoha mezinárodních violoncellových soutěží -  např. Soutěžní přehlídka konzervatoří Teplice, Dotzauerovy violoncellové soutěže v Drážďanech, Soutěže Nadace Bohuslava Martinů a Mezinárodní interpretační soutěž Pražské Jaro.
 

Absolvoval mistrovské violoncellové kurzy u Václava Horáka, Jozefa Podhoranského, Miroslava Petráše, Jiřího Bárty, Michaely Fukačové a Raphaela Wallfische. Pět let byl členem Moravského komorního orchestru. V roce 2008 debutoval jako sólista s Filharmonií Brno a Filharmonií Bohuslava Martinů Zlín. Od roku 2006 je členem Matysova kvarteta, jehož repertoár je  zaměřen především na soudobou moravskou a českou hudbu. V sezóně 2009/2010 byl hlavním dirigentem Komorního orchestru města Blanska a Helfertova orchestrálního sdružení v Brně.


Na Hudební fakultě Akademie múzických umění v Praze pokračuje ve studiu dirigování u Tomáše Koutníka, Leoše Svárovského a Lubomíra Mátla. Obor violoncello studuje u Miroslava Petráše. V tomto akademickém roce si rozšiřuje vzdělání na Zürcher Hochschule der Künste ve třídách Raphaela Wallfische a Johannessa Schlaefliho. V Zürichu premiéroval operní projekt Zu keiner Zeit betreten. Od ledna 2011 zastává funkci šéfdirigenta Kolínské filharmonie. V rámci Letních dirigentských kurzů v Teplicích provedl operu Cosi fan tutte v karlovarském divadle společně se Severočeskou filharmonií Teplice.  V září 2012 zahájil společně s Komorním orchestrem Pavla Haase festival Mladá Praha. V tomto roce spolupracoval s Pražskou komorní filharmonií a v příštím roce ho čeká dirigentský debut s Filharmonií Brno.